ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี

ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองลพบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> PDF ร่างประกาศ TOR สร้างรั้ว

--> PDF ร่างเอกสาร ประกวดราคาสร้างรั้ว