ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมงานความมั่นคงและการข่าวความมั่นคง

วันนี้ (18 ต.ค. 61) เวลา 13.30 น.

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี มอบหมายให้ร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี ร่วมประชุมงานความมั่นคงและการข่าวความมั่นคง ภ.จว.ลพบุรี ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ลพบุรี