ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ยื่นคำร้อง ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

วันนี้ (16 ต.ค. 61) เวลา 10.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mrs.DOUANGSOUVAN  VANKHAM อายุ 31 ปี สัญชาติ LAO ยื่นคำร้อง ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่ออยู่ในความอุปการะของสามีคนสัญชาติไทย ชื่อ นายอรรถพร เอี่ยมทรัพย์ อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 13 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นั้น ผลการสืบสวน ปรากฏว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบ ของ สตม. พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นเจ้าบ้านและผู้นำชุมชนให้ทราบเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม มาตรา 37 และ มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และการปฏิบัติตนของคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสามารถแจ้งเบาะแสฯ แก่เจ้าหน้าที่ฯ ทางสายด่วน 1178 หรือช่องทางสื่อโซเชียลอื่นๆ