ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 ต.ค.2561

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าว overstay กวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

1. ริมธาร รีสอร์ท เลขที่ 98 หมู่ที่ 7 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

ผลการตรวจสอบ พบการแรงงานต่างด้าว มีเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตทำงานถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายอื่นแต่อย่างใด ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม.38 ข้อระเบียบปฏิบัติของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของคนต่างด้าว ทางสายด่วน 1178 และสื่อทางด้านโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ