ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.KIM SANGWOON อายุ 35 ปี สัญชาติ KOREA ยื่นคำร้องขออยู่ต่อ

วันนี้ ( 23 ตุลาคม 2561 ) เวลา 12.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.KIM SANGWOON อายุ 35 ปี สัญชาติ KOREA ยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่ออุปการะภรรยาคนสัญชาติไทย นั้น === ผลการสืบสวน ไม่พบ Mr.KIM SANGWOON คนต่างด้าวผู้ยื่นคำร้อง และ นางสาวณาธรี ศรีศักดิ์ประทุม ภรรยาคนสัญชาติไทย เนื่องจากบุคคลทั้ง 2 เดินทางไปทำภารกิจที่กรุงเทพมหานคร แต่พบพยาน ชื่อ นางวรางคณา สละชีพ เลขบัตรประชาชน 1 1601 00158 13 4 อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แจ้งว่า บุคคลทั้ง 2 อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาและพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36/2 ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จริง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นเจ้าบ้านและผู้นำชุมชนให้ทราบเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม มาตรา 37 และ มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และการปฏิบัติตนของคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสามารถแจ้งเบาะแสฯ แก่เจ้าหน้าที่ฯ ทางสายด่วน 1178 หรือช่องทางสื่อโซเชียลอื่นๆ