ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.WANG YANLIAN

วันนี้ (9 พ.ย. 61) เวลา 12.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.WANG YANLIAN อายุ 46 ปี สัญชาติ CHINESE ยื่นคำร้อง ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไปอีก 1 ปี กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ (บริษัท คิงส์ สตาร์ช จำกัด) พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี นั้น

ผลการสืบสวน เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบของสตม. โดยได้ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นเจ้าบ้านและผู้นำชุมชนให้ทราบเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม.37 และ ม.38 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และการปฏิบัติตนของคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสามารถแจ้งเบาะแสฯ แก่เจ้าหน้าที่ฯ ทางสายด่วน 1178 หรือช่องทางสื่อโซเชียลอื่นๆ