วันเสาร์, 04 กุมภาพันธ์ 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

ประกาศ เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

 

1. เปิดรับไม่เกินหนึ่งร้อยคนของแต่ละประเทศ สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติ และไม่เกินห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ

2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ

3. สถานที่ยื่นคำขอ :

 

ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่

 

ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง

 

คลิกอ่านรายละเอียด

 

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 

2. ประกาศ สตม. เปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563

 

3. กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563

 

4. ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

 

5. คำแนะนำ และรายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ในโควตาประจำปี)

 

6. รายการเอกสารประกอบการยื่นขอมีถิ่นที่อยู่

 

7. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสาร

 

แบบฟอร์ม ตม.9 (TM.9)

แบบข้อมูลบุคคล 

ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

 แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงานคนต่างด้าว

   

 

Applying for a resident’s visa in Thailand

Notification of Immigration Bureau Admission of application for residential permit in the year B.E. 2563(2020)

 

According to the notification from Minister of interior by approval of the cabinet issued on August, 23 B.E. 2563 (2020) regarding quota of aliens to have residence in the Kingdom for the year 2020 the following stipulations are applied.

 

1. 100 persons of each nationality, Colony or colonies of each country shall be considered as one country while each Sovereign state shall be considered as one country and 50 persons for stateless people.

2. The application can be submitted on the date 1 October, 2020 – 30 December, 2020 during office hours.

3. Place to submit the application:

 

In Bangkok :

Contact at Sub-division 1 ,Immigration Division 1, The Government Complex Commemorating His Majesty The Kings 80th Birthday Anniversary,5th December, B.E. 2550 (2007), Building B, 2nd Floor, Counter D, 120 Moo 3, Chaengwattana Road, Thungsonghong Sub-District, Bangkok 10210.

 

In other regions :

Contact at local or near by Immigration Office/Checkpoint.

 

Click For more details

 

1. Criterion and conditions of foreign nationals’ residential permit consideration

 

2. Detailed information needed for residence permit applications (By yearly quota per nationality)

 

3. List of Documents Required

 

Application Form (TM.9) 

Form of personal information sheet

Health certificate from a government hospital 

Map of residence and place of work form

 Salary certificate 

 Example for the letter of employment history to Department of Labour

 

พ.ต.ท.กฤษณ์ มีบำรุง
สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

 

 

LINE Official Account

Queue Online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000413200
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
294
2239
408751
1146
11623
413200

Your IP: 3.239.119.61
2023-02-04 12:57