วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

ITA ประจำปี 2567

  • หมวด: ITA
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 03 มกราคม 2567 09:53
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 623

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O 15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


O 17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy)

O 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง

O 19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

O 20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการวความเสี่ยงต่อการรับสินบน

O 21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O 22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


O 23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O 24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน