Top Panel
วันเสาร์, 25 มกราคม 2563
Fee
ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่)
Applying for
a resident's visa
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร Applying for a resident's visa in Thailand
Notification
of residence for foreigners
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ Notification of residence for foreigners
Notification
of staying over 90 days
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
visinon
วิสัยทัศน์ ผบช.สตม.
Vision วิสัยทัศน์ ผู้บังคับบัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
vision
วัสัยทัศน์ ผบ.ตร.
vision วิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security
621228_115.jpg

ประกาศ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

01-10-2562 Hits:60 ประกาศ Super User

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว คำสั่งสำนักงานตำรวจแ...

Read more

พบเห็นคนต่างด้าวมีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายแจ้ง ตม.ลพบุรี

30-10-2561 Hits:144 ประกาศ Super User

พบเห็นคนต่างด้าวมีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมาย หรือพบเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลพบุรี เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบโปรดแจ้ง ...

Read more

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

18-02-2561 Hits:397 ประกาศ Super User

ด้วยปรากฏว่ามีคนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว และอยู่เกินกำหนดระยะ...

Read more

เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560

28-12-2560 Hits:860 ประกาศ Super User

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต...

Read more

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

 

ตม.จว.ลพบุรี ร่วมกัน ทำกิจกรรม 5 ส.

24-01-2563 Hits:0 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( ๒๓ ม.ค. ๖๓ ) เวลาประมาณ 16.30 น. พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ลพบุรี ร่วมกัน ทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย

21-01-2563 Hits:3 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ม.ค.63 ) เวลาประมาณ 11.25 น. โดยการสั่งการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้  ผู้ถูกจับ : (1) Mrs.LIN SANDAR อายุ...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ตรวจห้องควบคุมผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับ

21-01-2563 Hits:3 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ม.ค.63 ) เวลาประมาณ 08.45 น. พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้ตรวจห้องควบคุมผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับตม.จว.ลพบุรี กำชับการดูแลรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ดูแลสะภาพห้องควบคุมให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่เสมอ  

Read more

สว.ตม.จว.ลพบุรี อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม

21-01-2563 Hits:2 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ม.ค.63 ) เวลาประมาณ 08.30 น. พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ กำชับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ สารสนเทศของ สตม.เพื่อช่วยในงานสืบค้นข้อมูลของคนต่างด้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

Read more

ตม.จว.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3

21-09-2562 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ก.ย.62 ) เวลา 09.30 น. พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี มอบหมายให้ ร.ต.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพระปรางสามยอด ชั้น...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างยาเสพติด

21-09-2562 Hits:45 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ก.ย.62) เวลา 05.00 น. พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง เบญจา ซื่อสัตย์ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี พร้อมด้วยชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างยาเสพติด ณ บริเวณหน้าห้องประชุม...

Read more

Biometrics Thailand Immigration Multi Languages 2019

31-08-2562 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

Biometrics Thailand Immigration Multi Languages 2019  

Read more

ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ลพบุรี จัดกิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี แก่ข้าราชการ…

14-08-2562 Hits:76 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 14 ส.ค.62 ) เวลา 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ลพบุรี จัดกิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี แก่ข้าราชการตำรวจ ณ ลานฝึก ตม.จว.ลพบุรี  

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ…

12-08-2562 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (12 ส.ค.62) เวลา 07.00 น. พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน...

Read more

Mobile Application สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

23-07-2562 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ด้วย สตม.ได้พัฒนา Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ชาวต่างชาติ และผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถโหลด Application พร้อมคู่มือได้จาก App Store หรือ Google Play Store

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

27-06-2562 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(27 มิ.ย. 62)เวลา 09.45 น. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม. และ พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม...

Read more

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ จำนวน 13 นาย สังกัดหน่วยงาน ตม.จว.ลพบุรี

18-06-2562 Hits:325 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 มิ.ย.62) เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. , พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ จำนวน 13...

Read more

ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

07-06-2562 Hits:75 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 มิ.ย.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ จำนวน 13 นาย สังกัดหน่วยงาน ตม.จว.ลพบุรี ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. โดยมี พ.ต.อ.ภาส...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัย…

04-06-2562 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (3 มิ.ย.62) เวลา 19.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ

23-04-2562 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (23 เม.ย.62) เวลา 08.00 น. พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ลพบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ ณ อาคารที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี โดยกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ...

Read more

บก.ตม.3 เดินทางมาตรวจราชการ ณ ตม.จว.ลพบุรี

18-04-2562 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 เม.ย.62) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ บก.ตม.3 พร้อมคณะตรวจราชการ บก.ตม.3 เดินทางมาตรวจราชการ ณ ตม.จว.ลพบุรี โดยมี พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ ณ อาคารที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี

04-04-2562 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (2 เม.ย.62)เวลา 08.00 น. พ.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ลพบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ ณ อาคารที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี โดยกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

Read more

เตือนภัย Romance Scam

20-03-2562 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ด้วย สตม.ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้เสียหาย จากการตกเป็นเหยื่อแก๊ง Romance Scam ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ ใช้การสร้างสถานการณ์ให้ทุกอย่างเหมือนเป้นเรื่องจริง เพื่อขอความช่วยเหลือให้โอนเงินให้ โดยแนวโน้มของคนที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไป ระวังภัยแก๊ง Romance Scam ให้สามารถรู้เท่าทัน สังเกตด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น ก่อนตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ร่วมกันจับกุมบุคคลต่างชาติ

14-03-2562 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 มี.ค. 62) เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกันจับกุมบุคคลต่างชาติดังนี้ ผู้ถูกจับที่ 1 : นายซอ อา พิท (MR.SAW AH PIT)...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ

14-03-2562 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลาประมาณ 12.00 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับที่ 1 : นายบุญธรรม พรรษา อายุ 46...

Read more

จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ

14-03-2562 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลาประมาณ 10.45 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้  ผู้ถูกจับ : นางพรพิศ กงกุล อายุ 55 ปี...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ

14-03-2562 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลาประมาณ 09.50 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นางเบญจวรรณ เอี่ยมประไพ อายุ 64 ปี...

Read more

ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย

01-03-2562 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ก.พ. 62 เวลาประมาณ 15.00 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : (1) นายยน อายุ 40 ปี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการ กต.ตร. จว.ลพบุรี

27-02-2562 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (27 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.หญิงอัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการ กต.ตร. จว.ลพบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย…

06-02-2562 Hits:227 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (3 ก.พ. 62) พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เรื่องการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานต่างด้าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ทางสายด่วน 1178 และกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน (วันจ่าย) บริเวณตลาดเทศบาลเมืองลพบุรี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎ…

06-02-2562 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 4 ก.พ. 62 เวลาประมาณ 15.00 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : (1) MR.PHONETHAI PHAIYASANอายุ 31...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎ…

06-02-2562 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ก.พ. 62 เวลาประมาณ 18.30 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับที่ 1 : นายน้อย ศิริสลุง อายุ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจับกุมบุคคลตามหมาย

06-02-2562 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 ก.พ. 62) เวลา 13.15 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ร่วมกันจับกุมบุคคลตามหมายจับดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายมงคล หรือกร อ่อนวรรณะ อายุ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎ…

06-02-2562 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ก.พ. 62 เวลาประมาณ 12.30 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายประวิทย์ บุญนันท์ อายุ 52...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าราชการตำ…

06-02-2562 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 ก.พ.62) เวลา 16.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี มอบหมายให้ ร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ลพบุรี ฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ และกิจกรรม...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎ…

30-01-2562 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลาประมาณ 09.30 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : 1. นายซกตี ต้น (SOKTRI TON)...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎ…

30-01-2562 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลาประมาณ 09.30 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายสมพงษ์ สุนทรสิริวาณิช อายุ 40...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตา…

29-01-2562 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎ…

29-01-2562 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ม.ค. 62 เวลาประมาณ 12.00 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : (1) นายแสน อายุ 44...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดก…

28-01-2562 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 ม.ค. 62 เวลาประมาณ 09.30 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : (1) นายสุวัน บัน นะ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.BAKER PAUL WILLIAM อายุ 63 ปี สัญชาติ NEW ZEA…

28-01-2562 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (28 ม.ค. 62) เวลา 10.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.BAKER PAUL WILLIAM อายุ 63 ปี...

Read more

พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.กต.1 จต. พร้อมคณะตรวจราชการ กต.1 จต. เดินทางมาตรวจราชการ ณ ตม.จว.ลพบุร

22-01-2562 Hits:524 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (21 ม.ค.62) เวลา 16.30 น. พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.กต.1 จต. พร้อมคณะตรวจราชการ กต.1 จต. เดินทางมาตรวจราชการ ณ ตม.จว.ลพบุรี โดยมี พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล รอง ผบก.ตม.3...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ

11-01-2562 Hits:109 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 11 ม.ค. 62 เวลาประมาณ 08.15 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : น.ส.ไก่ (MISS.KAY) อายุ 22...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณียื่นคำร้อง ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไปอีก 1 ปี

11-01-2562 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (11 ม.ค. 62) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.MADDOX BRYAN EARL อายุ 46 ปี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎ…

08-01-2562 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ม.ค. 62 เวลาประมาณ 09.30 น. โดยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นางภควรรณ จันทร์แสง อายุ 52...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับจัดหางานจังหว…

28-12-2561 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (27 ธ.ค. 61) เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับจัดหางานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : เอสวีฟาร์มวังไผ่ 2 ต.ดงมะรุม...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MRS.HU BIYING …

28-12-2561 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (27 ธ.ค. 61) เวลา 14.40 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MRS.HU BIYING อายุ 67 ปี สัญชาติจีน...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูร…

28-12-2561 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายซอ ซอ ลิน ไท้...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล เพื่อระดมกว…

28-12-2561 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายสิทธินันท์ แก้วมณี อายุ 22...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.BRAUN WOLFG…

28-12-2561 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.BRAUN WOLFGANG OSKAR อายุ 66 ปี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง เพื่อระดมกวา…

28-12-2561 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 26 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นางเพ็น ไม่มีนามสกุล อายุ 55...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยต่างๆ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลซึ่งกระทำผิดกฎหมา…

22-12-2561 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 20 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยต่างๆ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายวิชาญ หรือโจ้ ชวะณิชย์ อายุ 33...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้า…

22-12-2561 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 20 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 07.45 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : MRS.MA CHO CHOS อายุ 32...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้า…

22-12-2561 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 20 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 07.45 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : MR.KYAW NAING OO อายุ 36...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.KHONGXAY MEUANG อายุ 58 ปี สัญชาติลาว ยื่นคำ…

17-12-2561 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 ธ.ค. 61) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.KHONGXAY  MEUANG อายุ 58 ปี สัญชาติลาว...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.ABDOLLAHI MOHAMMAD อายุ 33 ปี สัญชาติ IRANIAN…

17-12-2561 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 ธ.ค. 61) เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.ABDOLLAHI  MOHAMMAD อายุ 33 ปี สัญชาติ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระด…

17-12-2561 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และความผิด Overstay ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายเอกลักษณ์ ประสงค์...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี…

17-12-2561 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 13.20 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และความผิด Overstay ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลปฏิบัติดังนี้ สถานที่ : บ้านเลขที่ 168 และ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี…

17-12-2561 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และความผิด Overstay ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลปฏิบัติดังนี้ สถานที่ : บ้านเลขที่ 166 ม.4...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับจัดหางานจังหวัดลพบุรี และเจ้า…

12-12-2561 Hits:99 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (12 ธ.ค. 61) เวลา 11.40 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับจัดหางานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : งานสร้างไหล่ถนน ช่วงหน้าวัดศรีธรรมโสภณ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรีร่วมกับจัดหางานจังหวัดลพบุ…

12-12-2561 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 12 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 11.10 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรีร่วมกับจัดหางานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และความผิด Overstay ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลปฏิบัติดังนี้ สถานที่ : บริเวณงานสร้างสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ลพบุรีธนแก๊ส...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถ…

12-12-2561 Hits:163 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และความผิด Overstay ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายสมเจตน์ หรือแชมป์...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร ภ.จว.ลพบุรี

06-12-2561 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 ธ.ค.61) เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร ภ.จว.ลพบุรี ครั้งที่ 12ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ลพบุรี  

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี…

06-12-2561 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ธ.ค. 61 เวลาประมาณ 11.40 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และความผิด Overstay ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายคริสนา ซาฮานี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตา…

06-12-2561 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 ธ.ค. 61) เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว...

Read more

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 81

30-11-2561 Hits:380 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 81

Read more

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 38

30-11-2561 Hits:537 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 38

Read more

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 37

30-11-2561 Hits:548 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 37

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผ…

28-11-2561 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (26 พ.ย. 61) เวลา 13.50 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริษัท เทพอัมพรน้ำมันมะพร้าวลพบุรี เลขที่...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผ…

28-11-2561 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (26 พ.ย. 61) เวลา 13.50 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริษัท เทพอัมพรน้ำมันมะพร้าวลพบุรี เลขที่...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหว…

28-11-2561 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 พ.ย. 61) เวลา 11.15 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริษัท เค.เค.พัฒนาการเกษตร...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาด…

28-11-2561 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลาประมาณ 14.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และความผิด Overstay ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลปฏิบัติดังนี้ ผู้ถูกจับ : นายชวกร...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเพนียด และตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี วา…

28-11-2561 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (21 พ.ย. 61) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเพนียด และตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ :บริษัท เคดีดี เอ็นเตอร์ไพร์ส...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเพนียด และตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี วา…

28-11-2561 Hits:227 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (21 พ.ย. 61) เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเพนียด และตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริษัท คอปเปอร์...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.POUSSIN GUILLAUME MARCEL อายุ 47 ปี สัญชาติ F…

28-11-2561 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (21 พ.ย. 61) เวลา 15.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.POUSSIN GUILLAUME MARCEL อายุ 47 ปี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.WU BINGYONG อายุ 42 ปี สัญชาติ จีน ยื่นคำร้อง…

28-11-2561 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (21 พ.ย. 61) เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.WU BINGYONG อายุ 42 ปี สัญชาติ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้…

19-11-2561 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (19 พ.ย. 61) เวลา 11.15 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริเวณบ้านเลขที่ 60/46...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้า…

19-11-2561 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (19 พ.ย. 61) เวลา 11.15 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริเวณบ้านเลขที่ 60/46...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้า…

19-11-2561 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (19 พ.ย. 61) เวลา 11.15 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริเวณบ้านเลขที่ 60/46...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้…

19-11-2561 Hits:113 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (19 พ.ย. 61) เวลา 10.15 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : สถานที่ก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าลพบุรี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกว…

19-11-2561 Hits:139 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 พ.ย. 61) เวลา 17.30 น. พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และรักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วงเวียนศรีสุริโยไทย  

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.WOMG THIN FONG อายุ 61 ปี สัญชาติ MALAYSIAN ย…

19-11-2561 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 พ.ย. 61) เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.WOMG THIN FONG อายุ 61 ปี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.THIEN TUN อายุ 39 ปี สัญชาติ MYANMAR ยื่นคำร้…

19-11-2561 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (16 พ.ย. 61) เวลา 14.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.THIEN TUN อายุ 39 ปี สัญชาติ...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวลพบ…

17-11-2561 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 พ.ย. 61) เวลาประมาณ 22.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และความผิด Overstay ในพื้นที่รับผิดชอบ มีผลปฏิบัติดังนี้ นาย DAI XUETANG อายุ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ปฏิบ…

14-11-2561 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 พ.ย. 61) เวลา 15.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 10...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ปฏิ…

14-11-2561 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 พ.ย. 61) เวลา 15.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 10...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.CHAKRAVARTHY RAMESH อายุ 52 ปี สัญชาติ INDIAN…

14-11-2561 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 พ.ย. 61) เวลา 13.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.CHAKRAVARTHY RAMESH อายุ 52 ปี สัญชาติ...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.WANG YANLIAN

09-11-2561 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (9 พ.ย. 61) เวลา 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.WANG YANLIAN อายุ 46 ปี สัญชาติ...

Read more

ม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ร่วมกันจับกุมบุคคลตามหมาย

09-11-2561 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (9 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ร่วมกันจับกุมบุคคลตามหมายจับดังนี้  ผู้ถูกจับ : นายวรวิทย์ หรือโต้ง ผิวสุวรรณ อายุ 42...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตา…

08-11-2561 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (8 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.FROEIS GEORG อายุ 63 ปี สัญชาติ OESTERREICH ย…

08-11-2561 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (8 พ.ย. 61) เวลา 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.FROEIS GEORG อายุ 63 ปี สัญชาติ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.PRINZ RALF อายุ 57 ปี สัญชาติ GERMAN ยื่นคำร…

08-11-2561 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (8 พ.ย. 61) เวลา 10.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.PRINZ RALF อายุ 57 ปี สัญชาติ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบคู่มือแบบฝึกพระราชทาน และร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

07-11-2561 Hits:177 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 7 พ.ย.61 ) เวลา 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ลพบุรี ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบคู่มือแบบฝึกพระราชทาน และร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมกายบริหารเพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจั…

07-11-2561 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (7 พ.ย. 61) เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอโคกตูม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริษัท...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอ…

07-11-2561 Hits:100 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (7 พ.ย. 61) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บริษัท ฟาร์มสามพันไร่...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.KIM SANGWOON อายุ 35 ปี สัญชาติ KOREA ยื่นคำร…

07-11-2561 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (7 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.KIM SANGWOON อายุ 35 ปี สัญชาติ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานบริการ สถา…

06-11-2561 Hits:99 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (5 พ.ย. 61) เวลาประมาณ 21.45 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชุดไล่ล่า) สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานบริการ สถานประกอบการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ และแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิด Overstay...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตา…

06-11-2561 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (6 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.KONDO DEREK AKIRA KAHOOHANOHANO

06-11-2561 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (6 พ.ย. 61) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี MR.KONDO DEREK AKIRA KAHOOHANOHANO อายุ 35...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจ…

06-11-2561 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (5 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 5 ต.โคกตูม...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจ…

06-11-2561 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่(5 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกตูม วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 5 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจ…

06-11-2561 Hits:592 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (5 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ : หมู่บ้านหมู่ที่ 10 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว…

01-11-2561 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 พ.ย. 61) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย ดังนี้ สถานที่ : บริเวณสมบูรณ์ฟาร์ม เลขที่...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ย…

01-11-2561 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 พ.ย. 61) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย ดังนี้ สถานที่ : บริเวณสมบูรณ์ฟาร์ม เลขที่...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมกายบริหารเพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ ในสัง…

31-10-2561 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 31 ต.ค.61 )เวลา 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี มอบหมายให้ ร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.ลพบุรี ร่วมทำกิจกรรม 5...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.JAH ALIEU S.M อายุ 39 ปี สัญชาติ GAMBIA ยื่นคำ…

31-10-2561 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (31 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.JAH ALIEU S.M อายุ 39 ปี...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

30-10-2561 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม เจ้าหน้าที่งาน ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 37,38 และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานบริการ

30-10-2561 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (29 ต.ค. 61) เวลาประมาณ 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา, ร.ต.อ.สาโรจน์ พุ่มพวง, ร.ต.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี, ด.ต.เพลิน คำสน...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานบริการ

30-10-2561 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (29 ต.ค. 61) เวลาประมาณ 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา, ร.ต.อ.สาโรจน์ พุ่มพวง, ร.ต.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี, ด.ต.เพลิน คำสน...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.LUESCHER JEAN อายุ 69 ปี สัญชาติ สวิส ยื่นคำร้อง

26-10-2561 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 25 ตุลาคม 2561 ) เวลา 15.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.LUESCHER JEAN อายุ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี เจ้าห…

25-10-2561 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 ต.ค. 61) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ :...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี เจ้าห…

25-10-2561 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 ต.ค. 61) เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร วางแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ สถานที่ :...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมรับฟังภารกิจก่อนปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปิดล้อม ตรวจค…

25-10-2561 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 ต.ค. 61) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ร่วมประชุมรับฟังภารกิจก่อนปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปิดล้อม ตรวจค้น โดยมีพ.ต.อ.ณัชภูม วรรณวิไล ผกก.สภ.ท่าหิน เป็นประธานอบรมปล่อยแถว กำลังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้อบรมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปิดล้อม ตรวจค้น

25-10-2561 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้อบรมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปิดล้อม ตรวจค้น ชี้แจงภารกิจก่อนปฏิบัติการร่วมกันเป็นหน่วยบูรณาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ตํารวจท่องเที่ยวลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ณ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด.ลพบุรี บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงร่วมกันจับบุคคลต่…

25-10-2561 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (24 ต.ค. 61) เวลา 20.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดย ร.ต.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี และด.ต.เพลิน คำสน ผบ.หมู่ ตม.จว.ลพบุรี บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง...

Read more

ร่วมกันจับกุมตัวคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ชาย 1 ราย

24-10-2561 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 24 ต.ค.61 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สืบสวนฯตม.จว.ลพบุรี ร่วมกับชุดบูรณาการอำเภอหนองม่วงประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สืบสวนฯสภ.หนองม่วง,เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ร่วมกันจับกุมตัวคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ชาย 1 ราย ข้อหา "เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" เหตุเกิดที่ ริมถนนพหลโยธิน ช่วงหนองม่วง-ตากฟ้า หมู่ที่ 3...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.KIM SANGWOON อายุ 35 ปี สัญชาติ KOREA ยื่นคำร้องขออยู่ต่อ

24-10-2561 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 23 ตุลาคม 2561 ) เวลา 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.KIM SANGWOON อายุ...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.KLEVEBRAND STIG ARNE อายุ 71 ปี สัญชาติ SWEDEN ยื่นคำร้อ…

24-10-2561 Hits:123 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 23 ตุลาคม 2561 ) เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี สั่งการให้ ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ลพบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี Mr.KLEVEBRAND STIG ARNE...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานบริการ สถานประกอบการ สถานป…

24-10-2561 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 ต.ค. 61) เวลาประมาณ 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี, ร.ต.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี, ด.ต.เพลิน...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานบริการ สถานประกอบการ สถานป…

24-10-2561 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 ต.ค. 61) เวลาประมาณ 16.45 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี, ร.ต.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี และด.ต.แสวง...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานบริการ สถานประกอบการ สถานป…

24-10-2561 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 ต.ค. 61) เวลาประมาณ 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี, ร.ต.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี, ด.ต.เพลิน...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในสถานบริการ สถานประกอบการ สถานป…

24-10-2561 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 ต.ค. 61) เวลาประมาณ 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยร.ต.อ.ณัฐศิลป์ อุทา รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี, ร.ต.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี...

Read more

ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

24-10-2561 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าว...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ต…

19-10-2561 Hits:785 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 18 ต.ค.2561 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ลพบุรี ออกตรวจสอบโรงแรมที่พัก สถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง ตร ที่ 234/2558 ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 และกฎหมาย อื่นๆ...

Read more
พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต
สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

 

 

 

 

000036428
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
296
128
1078
34054
3505
4311
36428

Your IP: 35.175.201.14
2020-01-25 09:30