Tuesday, 23 April 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

Display # 
Title Hits
การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ 75
ลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว ง่ายสุด 497
สตม. เปิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ 'ตม.อาเซียน DGICM' ครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการ   ชูวาระสำคัญ หาแนวทางปัองกันความรุนแรงด้านความมั่นคงและอาชญากรรมระหว่างประเทศ 486
เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์" 40 ข้อ 513
ตม.ลพบุรี ระดมกวาดล้างจับกุมบุคคต่างด้าวที่อยู่เกินอนุญาต Overstay 724
ตม.จว.ลพบุรี บูุรณาการ่วมตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา "ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง" 591
แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย 668
ตม.จว.ลพบุรี บูรณาการร่วมตำรวจทางหลวงชัยบาดาล จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา "ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง" และ "ข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม" 696
ฝึกทบทวนยุทธวิธีและทักษะการยิงปืนพก 1376
เชิญชวนผู้มารับบริการหรือผู้สนใจร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของตม.จว.ลพบุรี 1374