Tuesday, 23 April 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา ตามระบบ CRIMES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567

 

 

 

ข้อมูลสถิติการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ณ เดือนมีนาคม 2567

 

 

 

สถิติกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประจำเดือนมีนาคม 2567

 

 

 

สถิติกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

สถิติกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประจำเดือนมกราคม 2567

 

 

 

สถิติกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

 

 

 

สถิติกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

 

 

 

สถิติกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประจำเดือนตุลาคม 2566