Tuesday, 23 April 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ช่องทางการเผยแพร่สามารถเข้าชมข้อมูลผลการดำเนินของหน่วยได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

 

   

 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยเรื่องการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 67

   

 

»»การประชาสัมพันธ์เรื่องตอบแบบการประเมิน EIT ปีงบประมาณ 67 ของ ตม.จว.ลพบุรี

 แบบการประเมิน EIT ปีงบประมาณ 2567 ของ ตม.จว.ลพบุรี » https://itap.nacc.go.th/s/F9452455