วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

O2.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

มีเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง คือจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

จังหวัดที่อยู่ติดกัน :

– ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์

– ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ

– ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี

– ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

 

จำนวนอำเภอของจังหวัดลพบุรี : 11 อำเภอ 124 ตำบล 1,122 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองลพบุรี →1.ท่าหิน (Tha hin) 2.ทะเลชุบศร (Thale Chup Son) 3.กกโก (Kok Ko) 4.โก่งธนู (Kong Thanu) 5.เขาพระงาม (Khao Phra Ngam) 6.เขาสามยอด (Khao Sam Yot) 7.โคกกะเทียม (Khok Kathiam) 8.โคกลำพาน (Khok Lam Phan) 9.โคกตูม (Khok Tum) 10.งิ้วราย (Ngio Rai) 11.ดอนโพธิ์ (Don Pho) 12.ตะลุง (Talung) 13.ท่าแค (Tha Khae) 14.ท่าศาลา (Tha Sala) 15.นิคมสร้างตนเอง (Nikhom Sang Ton-eng) 16.บางขันหมาก (Bang Khan Mak) 17.บ้านช่อย (Ban Khoi) 18.ท้ายตลาด (Thai Talat) 19.ป่าตาล (Pa Tan) 20.พรหมมาสตร์ (Phrommat) 21.โพธิ์เก้าต้น (Pho Kao Ton) 22.โพธิ์ตรุ (Pho Tru) 23.สี่คลอง (Si Khlong) 24.ถนนใหญ่ (Thanon Yai)

อำเภอพัฒนานิคม → 1.พัฒนานิคม(Phatthana Nikhom) 2.ช่องสาริกา (Chong Sarika) 3.มะนาวหวาน (Manao Wan) 4.ดีลัง (Di lung) 5.โคกสลุง (Khok Salung) 6.ชอนน้อย (Chon Noi) 7.หนองบัว (Nong Bua) 8.ห้วยขุนราม (Huai Khun Ram) 9.น้ำสุด (Nam Sut)

อำเภอชัยบาดาล → 1.ลำนารายณ์ (Lam Narai) 2.ชัยนารายณ์ (Chai Narai) 3.ศิลาทิพย์ (Sila Thip) 4.ห้วยหิน (Huai Hin) 5.ม่วงค่อม (Muang Khom)     6.บัวชุม (Bua Chum) 7.ท่าดินดำ (Tha Din Dam) 8.มะกอกหวาน (Makok Wan) 9.ซับตะเคียน (Sap Takhian) 10.นาโสม (Na Som) 11.หนองยายโต๊ะ (Nong Yai To) 12.เกาะรัง (Ko Rang) 13.ท่ามะนาว (Tha Manao) 14.นิคมลำนารายณ์ (Nikhom Lam Narai) 15.ชัยบาดาล (Chai Badan) 16.บ้านใหม่สามัคคี (Ban Mai Samakkhi) 17.เขาแหลม (Khao Laem) 

อำเภอท่าวุ้ง → 1.ท่าวุ้ง (Tha Wung) 2.บางคู่ (Bang Khu) 3.โพตลาดแก้ว (Pho Talat Kaeo) 4.บางลี่ (Bang Li) 5.บางงา (Bang Nga) 6.โคกสลุด (Khok Salut) 7.เขาสมอคอน (Khao Samo Khon) 8.หัวสำโรง (Hua Samrong) 9.ลาดสาลี่ (Lat Sali) 10.บ้านเบิก (Ban Boek) 11.มุจลินท์ (Mutchalin)

อำเภอบ้านหมี่ → 1.ไผ่ใหญ่ (Phai Yai) 2.บ้านทราย (Ban Sai) 3.บ้านกล้วย (Ban Kluai) 4.ดงพลับ (Dong Phlap) 5.บ้านชี (Ban Chi) 6.พุคา (Phu Kha) 7.หินปัก (Hin Pak) 8.บางพึ่ง (Bang Phueng) 9.หนองทรายขาว (Nong Sai Khao) 10.บางกะพื้ (Bang Kaphi) 11.หนองเต่า (Nong Tao) 12.โพนทอง (Phon Thong) 13.บางขาม (Bang Kham) 14.ดอนดึง (Don Dueng) 15.ชอนม่วง (Chon Muang) 16.หนองกระเบียน (Nong Krabian) 17.สายห้วยแก้ว (Sai Huai Kaeo) 18.มหาสอน (Maha Son) 19.บ้านหมี่ (Ban Mi) 20.เชียงงา (Chiang Nga) 21.หนองเมือง (Nong Mueang) 22.สนามแจง (Sanam Chaeng)

อำเภอท่าหลวง → 1.ท่าหลวง (Tha Luang) 2.แก่งผักกูด (Kaeng Phak Kut) 3.ซับจำปา (Sap Champa) 4.หนองผักแว่น (Nong Phak Waen) 5.ทะเลวังวัด (Thale Wang Wat) 6.หัวลำ (Hua Lam)

อำเภอสระโบสถ์ → 1.สระโบสถ์ (Sa Bot) 2.มหาโพธิ (Maha Phot) 3.ทุ่งท่าช้าง (Thung Tha Chang) 4.ห้วยใหญ่ (Huai Yai) 5.นิยมชัย (Niyom Chai)

อำเภอโคกเจริญ → 1.โคกเจริญ (Khok Charoen) 2.ยางราก (Yang Rak) 3.หนองมะค่า (Nong Makha) 4.วังทอง (Wang Thong) 5.โคกแสมสาร (Khok Samae San)

อำเภอลำสนธิ → 1.ลำสนธิ (Lam Sonthi) 2.ซับสมบูรณ์ (Sap Sombun) 3.หนองรี (Nong Ri) 4.กุดตาเพชร (Kut Ta Phet) 5.เขารวก (Khao Ruak) 6.เขาน้อย (Khao Noi)

อำเภอหนองม่วง → 1.หนองม่วง (Nong Muang) 2.บ่อทอง (Bo Thong) 3.ดงดินแดง (Dong Din Daeng) 4.ชอนสมบูรณ์ (Chon Sombun) 5.ยางโทน (Yang Thon) 6.ชอนสารเดช (Chon Saradet)

 

ช่องทางการตรวจอนุญาตเข้า - ออก จำนวน 1 ช่องทาง

- สนามบินโคกกระเทียม (Khok Katiam Air Force Base) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นสนามบินในสังกัดกองทัพอากาศไทย ใช้เป็นฐานการบินของกองบิน 2 ลพบุรี