วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตม.จว.ลพบุรี 

 

 

-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตม.จว.ลพบุรี

 

รายงานการใช้งบประมาณ ตม.จว.ลพบุรี