วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตม.จว.ลพบุรี ตรวจผู้โดยสารขาเข้า สัญชาติ อเมริกัน เที่ยวบินที่ MB2 จำนวน 71 คน ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม COBRA GOLD 2024 94
ตม.จว.ลพบุรี ตรวจผู้โดยสารขาเข้า สัญชาติ อเมริกัน เที่ยวบินที่ MB2 จำนวน 71 คน ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม COBRA GOLD 2024 95
การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ 195
ลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว ง่ายสุด 637
สตม. เปิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ 'ตม.อาเซียน DGICM' ครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการ   ชูวาระสำคัญ หาแนวทางปัองกันความรุนแรงด้านความมั่นคงและอาชญากรรมระหว่างประเทศ 607
เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์" 40 ข้อ 635
ตม.ลพบุรี ระดมกวาดล้างจับกุมบุคคต่างด้าวที่อยู่เกินอนุญาต Overstay 942
ตม.จว.ลพบุรี บูุรณาการ่วมตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา "ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง" 718
แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย 806
ตม.จว.ลพบุรี บูรณาการร่วมตำรวจทางหลวงชัยบาดาล จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา "ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง" และ "ข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม" 841