วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 34
23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 61
22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ เขียนโดย Super User 37
21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 32
20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 31
19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 36
18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนโดย Super User 32
16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 82
15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล เขียนโดย Super User 57
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 36
13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 97
12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เขียนโดย Super User 119
10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ เขียนโดย Super User 39
09.E–Service เขียนโดย Super User 180
08.คู่มือการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 38
07.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 38
06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน เขียนโดย Super User 71
05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 229
04.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการถามตอบ / รับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 81
03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 79
O1.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 129
O2.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ เขียนโดย Super User 82