วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 195
23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 247
22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ เขียนโดย Super User 216
21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 220
20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 194
19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 184
18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนโดย Super User 216
17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) เขียนโดย Super User 375
16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 257
15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล เขียนโดย Super User 134
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 421
13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 233
12.กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา เขียนโดย Super User 292
10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ เขียนโดย Super User 731
09.E–Service เขียนโดย Super User 400
08.คู่มือการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 273
07.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 125
06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน เขียนโดย Super User 414
05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 736
04.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการถามตอบ / รับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 225
03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 366
O1.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 266
O2.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ เขียนโดย Super User 210