วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ช่องทางการเผยแพร่สามารถเข้าชมข้อมูลผลการดำเนินของหน่วยได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

 

   

 

การประชาสัมพันธ์ขอมูลผลการดำเนินงานของหน่วยเรื่องการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 67

 

   

 

Error: No articles to display