วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย 591
ตม.จว.ลพบุรี บูรณาการร่วมตำรวจทางหลวงชัยบาดาล จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา "ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง" และ "ข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม" 569
ฝึกทบทวนยุทธวิธีและทักษะการยิงปืนพก 1288
เชิญชวนผู้มารับบริการหรือผู้สนใจร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของตม.จว.ลพบุรี 1288
ตม.จว.ลพบุรี ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี 1283
ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ลพบุรี 1326
ตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของเจ้าหน้าที่งานสืบสวน ตม.จว.ลพบุรี 2659
จับกุมต่างด้าวข้อหา "หลบหนีเข้าเมือง และ ข้อหา "อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด"   1298
จับกุมต่างด้าวข้อหา "หลบหนีเข้าเมือง" จำนวน 7 ราย 1292
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 1273