วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

ตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของเจ้าหน้าที่งานสืบสวน ตม.จว.ลพบุรี

ว่าที่ พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

ตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของเจ้าหน้าที่งานสืบสวน ตม.จว.ลพบุรี พร้อมทั้งกำชับการเบิกจ่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุน ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร เสื้อเกราะ ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามวิทยุ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/4966 ลง 31 ต.ค.65