วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

เชิญชวนผู้มารับบริการหรือผู้สนใจร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของตม.จว.ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้มารับบริการหรือผู้สนใจร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของตม.จว.ลพบุรี ผ่านทางออนไลน์ โดยการสแกน Qr Code 

หรือลิงค์ https://forms.gle/7BWvoakg3ztv9RAx5

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของตม.จว.ลพบุรี ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต