วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ลพบุรี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 17.30 น.

ว่าที่ พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ  กลิ่นเกษร  สว.ตม.จว.ลพบุรี

ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ลพบุรี โดยมอบนโยบายกำชับให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผบช.สตม. และ ผบก.ตม.3 ให้มีส่วนร่วมกับประชาชน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เร่งรัดสืบสวนจับกุมให้มีผลการปฏิบัติ และเน้นย้ำห้ามเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด