วันอังคาร, 23 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

ตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย

วันนี้ (20 ม.ค.63 )

เวลาประมาณ 11.25 น. โดยการสั่งการของ พ.ต.ท.หญิง อัปษร เสรีจิตวิชิต สว.ตม.จว.ลพบุรี ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนและปราบปรามตม.จว.ลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวซึ่งกระทำผิดกฎหมาย มีผลปฏิบัติดังนี้ 

ผู้ถูกจับ : (1) Mrs.LIN SANDAR อายุ 42 ปี สัญชาติ เมียนมา CC6900683

ข้อหา : “ไม่แจ้งการเข้าพักอาศัย ที่พักอาศัยของตนต่อเจ้าพนักงาน” ตามมาตรา 37(2),(3) และ(4) มาตรา 77 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ผู้ถูกจับ : (2) นายภูวสิชณ์ หวังศุภกิจโกศล อายุ 31 ปี (1-1996-00013-95-8) ที่อยู่ 110/2 หมู่ที่ 7 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

ข้อหา : “ไม่แจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ยี่สิบสี่ชั่วโมง” ตามมาตรา 38 และมาตรา 77 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 สถานที่ถูกจับ : ริมถนนพระปิยะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี