วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับเข้าประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับเข้าประเทศไทย

⯑️ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทุกมาตรการ ทั้งนี้ มาตรการการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางถึงยังคงเดิม โดยต้องมีหลักฐานการชำระค่าโรงแรมคืนแรกที่รวมค่าตรวจ RT-PCR ชุดตรวจ ATK และรถรับส่งจากสนามบิน *** บางสายการบินอาจกำหนดให้แสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง หรือเอกสารเพิ่มเติมจากที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินที่จะใช้บริการทุกครั้ง

⯑ การกักตัวแบบ Alternative Quarantine (AQ) ลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางทุกคนเหลือ 5 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน

⯑️ การกักตัวแบบ Sandbox ลดระยะเวลาที่ต้องอยู่ในพื้นที่ sandbox ก่อนไปพื้นที่อื่น เหลือ 5 วัน ⯑⯑ Updated measures starting on 1 April 2022

✈️ Travellers are no longer required to provide a negative RT-PCR test within 72 hours of departure. However, the RT-PCR test requirement for the arrival date remains unchanged. Travellers must have a fully paid hotel reservation confirmation for the arrival date which must include a RT-PCR test, ATK test kit and airport pick-up. *** Some airlines may require a RT-PCR test or extra documentation before boarding. Travellers must check with the airline on specific requirements prior to boarding.

⯑ The quarantine period for Alternative Quarantine (AQ) will be reduced to 5 days for travellers who are not fully vaccinated and proof of vaccination is no longer required.

⯑️ The quarantine period for the Sandbox program will be reduced to 5 days. More information: Royal Thai Consulate-General, Sydney