วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

เปิดจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล แรงงาน 4 สัญชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65

⯑ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี เปิดจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล แรงงาน 4 สัญชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 

 

⯑ เอกสารที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

1.ใบเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลจากระบบของกรมการจัดหางาน

2.ใบเสร็จรับเงินจากระบบของกรมการจัดหางาน

3.เอกสารนายจ้าง

 

**จัดเตรียมเอกสาร อย่างละ 2 ชุด**

⯑สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 036-424-686, 082-191-1187

#LopburiImmigration