วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

วีซ่าประเภทใหม่  "Long-Term Resident Visa (LTR)" เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2565

⯑ วีซ่าประเภทใหม่  "Long-Term Resident Visa (LTR)" ⯑ 

⯑ เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2565 

⯑ชาวต่างชาติ 4 ประเภทที่สามารถสมัคร LTR Visa

1. ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) มีสินทรัพย์มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ/ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี  /ลงทุนในไทย ไม่น้อยกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ 

2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี 

3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-From-Thailand Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี  /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี /ทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนถูกกฎหมายและบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ ปี  /มีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 

⯑ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ LTR Visa 

▶️ ระยะเวลาวีซ่า 10 ปี (สามารถขยายได้)

▶️ ยกเว้นอัตราส่วนการจ้างงานพนักงานคนไทย 4 คนต่อช่าวต่างชาติ 1 คน

▶️ ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ 

▶️ รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry permit) 

▶️ อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Digital work permit) 

▶️ ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled professional) 

▶️ สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 4 คน 

⯑ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.boi.go.th/upload/content/LTR.pdf?fbclid=IwAR1TdvWPw0iV0wd-_VfFkaxnRuYryuAadGo8mcY5LfLeFNfxcWLiYWrr0D0

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

⯑ 0 2553 8111

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

⯑ www.boi.go.th

⯑ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

 

Credit: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=458267073006696&id=100064702208328